شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها

1

تعداد شماره‌ها

2

تعداد مقالات

18

تعداد نویسندگان

32

تعداد مشاهده مقاله

1,782

نسبت مشاهده بر مقاله

99

درصد پذیرش

67

زمان پذیرش (روز)

123

تعداد داوران

42

نویسندگان محترم:

لطفا جهت اطلاع از نحوه­ ی ارسال مقاله، به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است که این نشریه از سیستم مشابه یاب جهت بررسی مقاله ها، قبل از انتشار استفاده می نماید.

انواع مقاله ی علمی که این نشریه، منتشر می نماید، شامل انواع زیر است:

-     مقاله ی پژوهشی (Research/Original/Regular Article)

-     مقاله ی مروری (Review Article)

-     مقاله ی کاربردی (Applied Article)

-     مقاله ی مطالعه ی موردی (Case-Study)

-     مقاله ی روش شناسی (Methodologies Article)

 

 

  نشریه هنر مدیریت سبز را می‌توانید در شبکه‌های اجتماعی زیر دنبال کنید

 


 

 

جهت دریافت مقالات شماره ی دوم نشریه بر روی تصویر کلیک کنید 

http://agm.journal.art.ac.ir/issue_147_173.html

 

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، تابستان 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی مدیر داخلی ویراستار ارشد ویراستار گرافیست
شاپا چاپی

ابر واژگان