تعداد دوره‌ها

1

تعداد شماره‌ها

4

تعداد مقالات

24

تعداد نویسندگان

40

تعداد مشاهده مقاله

7,864

نسبت مشاهده بر مقاله

327.67

درصد پذیرش

71

زمان پذیرش (روز)

115

تعداد داوران

49

نویسندگان محترم:

لطفا جهت اطلاع از نحوه­ ی ارسال مقاله، به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است که این نشریه از سیستم مشابه یاب جهت بررسی مقاله ها، قبل از انتشار استفاده می نماید.

انواع مقاله ی علمی که این نشریه، منتشر می نماید، شامل انواع زیر است:

-     مقاله ی پژوهشی (Research/Original/Regular Article)

-     مقاله ی مروری (Review Article)

-     مقاله ی کاربردی (Applied Article)

-     مقاله ی مطالعه ی موردی (Case-Study)

-     مقاله ی روش شناسی (Methodologies Article)

 

 

  نشریه هنر مدیریت سبز را می‌توانید در شبکه‌های اجتماعی زیر دنبال کنید

 


 

 

 دریافت مقاله های شماره ی چهارم دوره ی اول نشریه 

http://agm.journal.art.ac.ir/issue_147_173.html

 

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 4، اسفند 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی مدیر داخلی ویراستار ارشد ویراستار گرافیست
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

ابر واژگان