شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها

1

تعداد شماره‌ها

3

تعداد مقالات

20

تعداد نویسندگان

35

تعداد مشاهده مقاله

3,989

نسبت مشاهده بر مقاله

199.45

درصد پذیرش

61

زمان پذیرش (روز)

121

تعداد داوران

48

نویسندگان محترم:

لطفا جهت اطلاع از نحوه­ ی ارسال مقاله، به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است که این نشریه از سیستم مشابه یاب جهت بررسی مقاله ها، قبل از انتشار استفاده می نماید.

انواع مقاله ی علمی که این نشریه، منتشر می نماید، شامل انواع زیر است:

-     مقاله ی پژوهشی (Research/Original/Regular Article)

-     مقاله ی مروری (Review Article)

-     مقاله ی کاربردی (Applied Article)

-     مقاله ی مطالعه ی موردی (Case-Study)

-     مقاله ی روش شناسی (Methodologies Article)

 

 

  نشریه هنر مدیریت سبز را می‌توانید در شبکه‌های اجتماعی زیر دنبال کنید

 


 

 

 دریافت مقاله شماره ی چهارم نشریه 

http://agm.journal.art.ac.ir/issue_147_173.html

 

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-114 

بررسی چالش های پیاده سازی خانه های هوشمند در ایران

صفحه 61-74

فاطمه صالحی نژاد؛ محمدحسین محمودی ساری؛ مهسا نصیری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی مدیر داخلی ویراستار ارشد ویراستار گرافیست
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

ابر واژگان