شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها

1

تعداد شماره‌ها

1

تعداد مقالات

9

تعداد نویسندگان

14

تعداد مشاهده مقاله

983

نسبت مشاهده بر مقاله

109.22

درصد پذیرش

50

زمان پذیرش (روز)

136

تعداد داوران

37

نویسندگان محترم:

لطفا جهت اطلاع از نحوه­ ی ارسال مقاله، به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است که این نشریه از سیستم مشابه یاب جهت بررسی مقاله ها، قبل از انتشار استفاده می نماید.

انواع مقاله ی علمی که این نشریه، منتشر می نماید، شامل انواع زیر است:

-     مقاله ی پژوهشی (Research/Original/Regular Article)

-     مقاله ی مروری (Review Article)

-     مقاله ی کاربردی (Applied Article)

-     مقاله ی مطالعه ی موردی (Case-Study)

-     مقاله ی روش شناسی (Methodologies Article)

 

 

  نشریه هنر مدیریت سبز را می‌توانید در شبکه‌های اجتماعی زیر دنبال کنید

 


 

 

جهت دریافت مقالات شماره ی اول نشریه بر روی تصویر کلیک کنید 

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-104 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی مدیر داخلی گرافیست ویراستار
شاپا چاپی
2717-0756

ابر واژگان