کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی راهبردی
مروری بر اهمیت پایداری اجتماعی در برنامه‌ریزی راهبردی

دوره 1، شماره 3، آذر 1401، صفحه 7-23

رضا فرح بخش دقیق؛ مریم محمدی