موضوعات = معماری
تعداد مقالات: 5
روش‌های نقد در معماری مطالعات تطبیقی نقد فلسفه هنر در معماری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 59-73

امیرمسعود نخعی شریف؛ هیرو فرکیش