موضوعات = معماری
بررسی تطبیقی جاودانگی در معماری بر اساس تفکر غرب و شرق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

حمید فرزانه؛ وحید احمدی


روش‌های نقد در معماری مطالعات تطبیقی نقد فلسفه هنر در معماری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 59-73

امیرمسعود نخعی شریف؛ هیرو فرکیش