تعداد مقالات: 20

تدوین مدل مفهومی فرم‌مبنا در تهیه ی طرح های آماده سازی زمین؛

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 7-28

مریم محمدی؛ فائزه بهنامی فرد


مروری بر اهمیت پایداری اجتماعی در برنامه‌ریزی راهبردی

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 7-23

رضا فرح بخش دقیق؛ مریم محمدی


کاهش مصرف انرژی در ساختمان در پرتو ارتقاء عملکرد حرارتی پنجره‌های هواگذر

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 25-41

مهدی یزدیان؛ مهجبین ردایی؛ احمد زکی زاده


راهبردهای طراحی گرافیک محیطی فضای آموزشی مدرسه ابن سینا با رویکرد سبز

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 27-42

پرناز گودرزپروری؛ نازنین رحمانی


روش‌های نقد در معماری مطالعات تطبیقی نقد فلسفه هنر در معماری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 59-73

امیرمسعود نخعی شریف؛ هیرو فرکیش


بررسی چالش های پیاده سازی خانه های هوشمند در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 61-74

فاطمه صالحی نژاد؛ محمدحسین محمودی ساری؛ مهسا نصیری


بازخوانی تجارب فضاهای باز پایدار با تأکید بر حضور کودکان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 87-104

پانته آ علی پور کوهی


واکاوی مفاهیم ناب، سبز و هوشمند جهت دستیابی به پایداری در صنعت ساخت‌وساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

نیکی شایان مهر؛ بهنود برمایه ور


بررسی تطبیقی جاودانگی در معماری بر اساس تفکر غرب و شرق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

حمید فرزانه؛ وحید احمدی