دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

مهدی خاک زند؛ کامیاب کیانی


2. راهبردهای طراحی گرافیک محیطی فضای آموزشی مدرسه ابن سینا با رویکرد سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1400

پرناز گودرزپروری؛ نازنین رحمانی


4. روش‌های نقد در معماری مطالعات تطبیقی نقد فلسفه هنر در معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

امیرمسعود نخعی شریف؛ هیرو فرکیش


5. واکاوی عوامل مؤثر در ارتقای ساخت‌وساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژه‌ی سبز از طریق پی.آر.آی.اس.ام.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

محمد میلاد حیدری خلف بادام؛ بهنود برمایه ور


6. بررسی الگوی ساخت شهر پایداربا تکیه بر معماری سبز و فناوری‌های نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

سمیه عیدیان