دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

واکاوی مفاهیم ناب، سبز و هوشمند جهت دستیابی به پایداری در صنعت ساخت‌وساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

نیکی شایان مهر؛ بهنود برمایه ور


بررسی تطبیقی جاودانگی در معماری بر اساس تفکر غرب و شرق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

حمید فرزانه؛ وحید احمدی


بررسی ادراک کودکانِ ساکن در محلات قدیمی و فرسوده از محله ایده‌آل (مطالعه موردی: محله‌ حصارک بالا، کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1401

فائزه بهنامی فرد؛ ندا بهنامی فرد؛ بهنام براتی مشهدی


عوامل موثر بر ارتقا سطح کیفیت فضاهای شهری از طریق هنر محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

زهرا حاجی مختاری توران پشتی