بررسی چالش های پیاده سازی خانه های هوشمند در ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه مدیریت پروژه وساخت، دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه هنر، تهران،ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه فناوری معماری(مدیریت پروژه و ساخت). دانشکده معماری و شهرسازی. دانشگاه هنر. تهران. ایران.

3 گروه مدیریت پروژه وساخت، دانشکده معماری وشهرسازی،دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

یکی از زمینه هایی که با ورود زیرساخت های رایانه ای بسیارمتحول گردیده است، خانه ها و ساختمان های هوشمند می باشند. در یک خانه ی هوشمند با ادغام تکنولوژی رایانش ابری و استخراج اطلاعات از محیط به وسیله حسگرها و محرک ها، خدمات گوناگونی نظیر سرویس های اینترنت اشیا به کاربران ارایه می گردد. طراحی ابزارهایی که به کاربران نهایی اجازه می‌دهد به راحتی کنترل خانه ی هوشمند را مدیریت کنند، مساله‌ای بحرانی است که محققان در هوش محیطی و اینترنت اشیاء باید مورد توجه قرار گیرند. به دلیل انواع راه‌ حل‌های موجود، با مزایا و محدودیت‌های آن‌ها، درک این که کدام الزامات هستند که باید به طور موثر از کاربران نهایی پشتیبانی کند، آسان نیست. موفقیت در طراحی و بهبود خانه‌های هوشمند وابسته به در نظر گرفتن جنبه عملکردی و کاربر محور تکنولوژی های هوشمند است و مستلزم درک نیازهای واقعی و سبک زندگی متفاوت کاربران است. در این مقاله به بررسی چالش‌های مربوط به سیستم‌های هوشمند خانگی و راه‌حل‌های ممکن در این زمینه و همچنین به بررسی مسائل پیاده سازی این فناوری در کشور پرداختیم و در مجموع این نتیجه حاصل گردید که همچنان در حال حاضر، درکشور بسترهای مناسب و همگونی برای پیاده سازی مناسب و اصولی، در جهت رسیدن به هدف‌های بنیادی و اصلی این فناوری ایجاد نشده است و نهایتا پیشنهاداتی در راستای زمینه سازی در سهولت پیاده سازی و پذیرش این فناوری در کشور ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات