درباره نشریه

نشریه ی « هنر مدیریت سبز»، فصلنامه ی تخصصی دانشگاه هنر است که پروانه ­ی انتشار جهت چاپ مقالات را در تاریخ 1398/05/28 از وزارت ارشاد با شماره­ ی ثبت 85649 دریافت کرده است. با توجه به مأموریت تعیین شده این نشریه و با هدف کسب امتیاز علمی-پژوهشی، این مجله بر آنست تا در راستای ترویج پژوهش­ های نظری و کاربردی، و ارتقاء این حوزه­ ی دانشی و در ارتباط با شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه هنر، نسبت به چاپ نتایج و دستاوردهای پژوهشگران این حوزه همت گمارد. لازم به­ ذکر است که شورای راهبردی سبز به استناد دستورالعمل مدیریت سبز که در سال 1395 (مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط ­زیست) در دانشگاه­ ها، مراکز پژوهشی و پارک­ های علمی و فناوری، توسط معاونت توسعه­ ی امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور و معاونت اداری،‌ مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده، تشکیل گردیده است.

این نشریه، با رویکردی بین­ رشته ­ای، از مقالاتی که در زمینه­ ی معماری، شهرسازی، مدیریت پروژه و ساخت، و انواع رشته­ های هنری، موضوع توسعه­ ی پایدار و مدیریت سبز را مورد توجه قرار می­ دهند، استقبال می­ کند. در این میان این نشریه با تأکید خاص بر ابعاد مدیریتی، از مقالاتی که بر اصلاح الگوی مصرف، کاهش مصرف انرژی، مدیریت پسماند، ابعاد فرهنگی و آموزشی مرتبط با این حوزه، کاربست مصالح مناسب و سبز در ساختمان، فضا و مبلمان و... در رشته­ های فوق الذکر تأکید ویژه دارند، استقبال می­ نماید. لازم به­ ذکر است که مقالات مرتبط با حوزه­ های عمومی مرتبط با رویکرد پایداری که کمتر نوآورانه باشند، در اولویت بررسی این نشریه نیستند.

در راستای بهره مندی مستمر و نهادمند از خردجمعی، تفاهم نامه ای بین این نشریه و انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران (دانشگاه علم و صنعت ایران) در سال 1399 منعقد شده است. برای مشاهده روی لینک زیر کلیک نمایید.

مشاهده تفاهم نامه با انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران