سامانه مشابهت یاب متون علمی فارسی

نویسندگان محترم نشریه ­ی هنر مدیریت سبز

در راستای ارتقای کیفیت نشریات علمی و ساماندهی انتشار به موقع آنها، دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، استفاده از مشابه یاب را ضروری اعلام نموده است. لذا این نشریه نیز در راستای این سیاست از سامانه مشابه یاب «سیناوب» به آدرس  https://hamyab.sinaweb.net/ که یکی از چندین سامانه مشابه یاب در زمینه مقالات است، استفاده می نماید.

 

تمامی مقالات این نشریه در سامانه فوق بررسی و سپس وارد مرحله پذیرش و چاپ می شوند.