اهداف و چشم انداز

چشم‌انداز                                           

نشریه ­ی « هنر مدیریت سبز » با رعایت معیارهای کیفی و توجه به اهمیت موضوع پایداری، با رویکردی ویژه به مدیریت سبز، با نگاهی چند جانبه به آن و با لحاظ کردن ارتباط هنر با موضوع مدیریت سبز، بر آن است تا با بهره­ گیری از سازوکارهای مطلوب، کارآمد و روزآمد در انتشار مقالات علمی در عرصه بین ­المللی و ملی‏، به یکی از مراجع معتبر و پر­ استناد پژوهشگران، استادان و دانشجویان رشته‌های مرتبط با هنر، معماری، شهرسازی و مدیریت پروژه و ساخت در داخل کشور تبدیل شود. چشم انداز دست اندرکاران نشریه، ارتقاء و تلاش جهت تبدیل آن به مرجعی قابل اتکاء و پر استناد در این حوزه است.

اهداف

-        انتشار یافته­ های نوین پژوهش­ های نظری و کاربردی در حوزه ­های هنر، معماری، شهرسازی و مدیریت پروژه و ساخت، با محوریت توسعه­ ی پایدار و مدیریت سبز.

-         افزایش سطح کیفی پژوهش در زمینه ­های علمی و هنری مرتبط با مدیریت سبز.

-         ایجاد بستری برای توسعه ی پژوهش های بین رشته ای مرتبط با محوریت نشریه.