واکاوی مفاهیم ناب، سبز و هوشمند جهت دستیابی به پایداری در صنعت ساخت‌وساز

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانش آموخته مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه فناوری معماری (مدیریت پروژه و ساخت)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

صنعت ساخت‌و‌ساز به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان عظیم منابع ‌طبیعی و ایجاد کننده تأثیرات منفی زیست‌محیطی شناخته‌ ‌شده ‌است. بر این ‌اساس، این صنعت به‌طور فزاینده‌ای به سمت اتخاذ راهبرد‌های پایدار و نوآورانه گام ‌برداشته ‌تا تأثیرات منفی این حوزه را به‌حداقل برساند. مطالعات بسیاری نیز در زمینه‌ی مفاهیم ناب، سبز، هوشمند و پایداری در حوزه ساخت‌وساز مورد بررسی قرار گرفته که برخی از آن‌ها این مفاهیم را در ارتباط با یکدیگر مورد مطالعه قرار داده‌اند. از این‌رو، پژوهش حاضر، مترصد است تا به ارائه ­ی مدلی مفهومی با هدف واکاوی چگونگی تعامل میان مفاهیم ناب، سبز و هوشمند با مفهوم پایداری در صنعت ساخت‌و‌ساز بپردازد. برای این منظور، پژوهش­های موجود در قالب مرور ادبیات نظری و با روش تحلیل محتوا به‌عنوان روشی برای بررسی و ‌به­ کارگیری تحقیقات و مطالعات انجام‌ گرفته موجود در جهت دستیابی به درک جامعی از هم‌افزایی میان این مفاهیم و چگونگی تأثیر آن بر نائل ‌آمدن بر اهداف پایداری در بخش ساخت‌و‌ساز، اتخاذ شده ‌است. براساس یافته ­ها، ساخت‌وساز ناب، سبز، هوشمند و پایدار هر یک به کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌ها، کاهش زمان، بهبود عملکرد و افزایش کیفیت زندگی برای ساکنین کمک می­کنند. هم‌افزایی میان این مفاهیم، بینشی جدید به‌منظور کاهش آثار منفی صنعت ساخت‌وساز در اختیار این صنعت قرار می‌دهد که این امر زمینه‌ساز تحولی در بخش صنعت ساخت‌و‌ساز و معماری برای دستیابی به اهداف سه‌گانه­ ی توسعه­ ی ‌پایدار (زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی) و تشویق شرکت‌های درگیر با امر ساخت‌وساز برای اعمال راهبردها و فن‌آوری‌های نوین در پروژه‌های ساختمانی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات