واکاوی مفاهیم ناب، سبز و هوشمند جهت دستیابی به پایداری در صنعت ساخت‌وساز

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانش آموخته مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه فناوری معماری (مدیریت پروژه و ساخت)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

صنعت ساخت‌و‌ساز به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان عظیم منابع‌طبیعی و ایجادکننده تاثیرات منفی زیست‌محیطی شناخته‌‌شده‌است. براین‌اساس، این صنعت به‌طور فزاینده‌ای به سمت اتخاذ راهبرد‌های پایدار و نوآورانه گام‌برداشته‌است تا تاثیرات منفی این حوزه را به‌حداقل برساند. مطالعات بسیاری نیز در زمینه‌ی مفاهیم ناب، سبز، هوشمند و پایداری در حوزه ساخت‌وساز مورد بررسی قرارگرفته‌است که اندکی از آن‌ها این مفاهیم را با‎‌یکدیگر مورد مطالعه قرارداده‌اند. ازاین‌رو، پژوهش پیش‌رو، به ارائه مدلی مفهومی با هدف واکاوی چگونگی تعامل میان مفاهیم ناب، سبز و هوشمند با مفهوم پایداری در صنعت ساخت‌و‌ساز پرداخته‌است. برای این منظور، مرور ادبیات سیستماتیک توسط پژوهشگران این پژوهش به‌عنوان روشی برای بررسی و ‌بکارگیری تحقیقات و مطالعات انجام‌گرفته موجود در جهت دستیابی به درک جامعی از هم‌افزایی میان این مفاهیم و چگونگی تاثیر آن بر نائل‌آمدن بر اهداف پایداری در بخش ساخت‌و‌ساز، اتخاذشده‌است. ساخت‌وساز ناب، سبز، هوشمند و پایدار هر یک به کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌ها، کاهش زمان، بهبود عملکرد و افزایش کیفیت زندگی برای ساکنین کمک خواهدکرد.

هم‌افزایی میان این مفاهیم، بینشی جدید به‌منظور کاهش آثار منفی صنعت ساخت‌وساز در اختیار این صنعت قرارمی‌دهد، که این امر زمینه‌ساز تحولی در بخش صنعت ساخت‌و‌ساز و معماری برای دستیابی به اهداف سه‌گانه توسعه‌پایدار (زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی) و تشویق شرکت‌های ساخت‌وساز برای اعمال راهبردها و فن‌آوری‌های نوین در پروژه‌های ساختمانی خواهدشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات