بررسی ادراک کودکانِ ساکن در محلات قدیمی و فرسوده از محله ایده‌آل (مطالعه موردی: محله‌ حصارک بالا درکرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی برنامه‌ریزی و توسعه شهری، جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، کرج، ایران

2 گروه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

چکیده

کودکان یکی از مهمترین گروه‌های ساکن در محلات شهری هستند که احساس آن‌ها نسبت به محله‌، تاثیر زیادی بر رشد فردی و اجتماعی آن­ها داشته و توجه به خواسته‌های آن­ها در طراحی و ساماندهی محلات شهری- به‌ویژه محلات قدیمی و فرسوده که کیفیت مناسبی ندارند- از اهمیت و ضرورت قابل توجهی برخوردار است. در این راستا، در پژوهش حاضر، هدف آن است که با استفاده از رویکردی آمیخته و با تمرکز بر محله‌ی حصارک بالا واقع در بافت فرسوده‌ی مصوب شهر کرج، دیدگاه‌های کودکان دبستانی بررسی و ارزیابی شود. در این راستا 1) میزان علاقه‌ی کودکان به محله‌ (گردآوری داده‌ها به کمک ابزار مصاحبه و تحلیل آن‌ها به صورت کمی و با کمک نرم‌افزار اس.پی.اس.اس.) و همچنین 2) تفسیر دیدگاه‌های بصری و نوشتاری آنها در ارتباط با محله‌ی ایده‌آل (گردآوری داده‌ها به کمک  نقاشی و متن (انشاء) و تحلیل داده‌ها به‌صورت کیفی و با ساز و کارهای توصیفی و تفسیری) مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع 134 کودک در بخش اول و 28 کودک در بخش دوم این مطالعه، مشارکت داشته‌اند. یافته‌ها در بخش اول نشان‌دهنده‌ی کم بودن میزان علاقه‌ی کودکان به محله‌ی فعلی خود و ارتباط معنادار این مسئله با جنسیت و سن آن‌ها داشته و در بخش دوم نمایانگر نقش مهم عناصر مختلف طبیعی و مصنوع در تصویر و تجسم آن‌ها از محله‌ی ایده‌آل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات