انتخاب مصالح سیستم نما بر اساس معیارهای انرژی بهینه و کاهش صوت (نمونه موردی مدرسه ای ابتدایی درشهر سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معماری.دانشکده معماری و شهروسازی علم و صنعت.تهران.ایران

2 گروه معماری.دانشیار دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم وصنعت تهران.ایران

چکیده

انتخاب چندمعیاره سیستم‌های نما براساس معیارهای پایداری اثرات زیست‌محیطی و اقتصادی سیستم‌های جایگزین، به‌طور گسترده در مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. انتخاب مصالح مناسب برای نما تصمیم پیچیده‌ای است. بااین‌حال، طراحی پایدار نیاز به پیوند بین اثرات اقتصادی و زیست‌محیطی  دارد که دو رکن نظام پایدار هستند. انتخاب مصالح نما تنها بر اساس اثرات زیست‌محیطی صرف نتوانسته است راه‌حلی پایدار باشد. این مقاله درصدد است که روشی برای انتخاب مصالح نمای ساختمان با محاسبه­­ی اثرات زیست‌محیطی، صوتی و اقتصادی ارائه نماید. این پژوهش معیارهای پایداری منتخب برای شناسایی پایدارترین سیستم مصالح در نما را از میان پنج الگوی نماهای قابل‌ دسترس در محدوده­ی منتخب شامل: آجرکاری دوگانه، پانل کامپوزیت آلومینیومی، روکش سرامیکی، پانل‌های بتن اتوکلاو و بلوک‌های بتنی بر اساس انرژی بهینه­ ی نهایی متشکل از دو عامل (مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی) و شاخص کاهش صدا در بستر شهر سنندج (با اقلیم سرد و خشک) در مقیاس یک ساختمان طراحی شده، بررسی کرده است. در پژوهش حاضر از روش ترکیبی استفاده ‌شده، و از طریق مطالعه ­ی موردی و انجام تحلیل محتوا در مبانی نظری، عوامل مهم موثر بر انرژی بهینه و کاهش صوت به­ دست آمده است. سپس در محیط شبیه‌ساز دیزاین بیلدر معیارها آزمون شده و نهایتا نتایج توسط پیمایش از طریق تکنیک ای.اچ.پی. مورد مطالعه قرار گرفته است. این تکنیک برای شناسایی اهمیت نسبی معیارهای مختلف پایداری و رتبه‌بندی سیستم‌های مختلف مصالح نمای جایگزین موجود در محدوده استفاده ‌شده که در ارزیابی و شبیه‌سازی نهایی با توجه به سه معیار اشاره گردیده در محیط شبیه‌ساز، نمای بتن اتوکلاو شده بیشترین حالت بهینه انرژی و شاخص کاهش صدا را داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات