تدوین نقش معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در مدیریت توسعه گردشگری شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده ی عمران، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده ی عمران، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

گردشگری و شهر را می­توان به ­عنوان هم­زاد یک­دیگر معرفی کرد؛ چراکه سرآغاز پدیده ­ی گردشگری را می­توان به شهرها نسبت داد. بخش گردشگری در نظام کنونی اقتصاد بین­ الملل، به­ عنوان یکی از شاخص ­های مهم در مبادلات تجاری و فرهنگی در جوامع گوناگون مطرح شده است. اما نمی‌‌توان این موضوع را انکار کرد که بخش­ گردشگری در ایران تا حدود زیادی از دست­یابی به موفقیت‌‌های چشم‌‌گیر نسبت به سایر کشورهای جهان محروم مانده است. مهم­ترین دلیل را می‌‌توان در ضعف خط‌‌ مشی‌‌های کلان در جهت توسعه این بخش و عدم توجه به تمام ابعاد گردشگری در ایران دانست، در این میان مدیریت شهری با در اختیار داشتن منابع انسانی و مالی، تنسیق و آمایش جاذبه‌‌های شهر و مدیریت بهره‌‌برداری از آن‌‌ها می‌‌تواند مهم­ترین نقش را در توسعه مدیریت­ گردشگری­ شهری ایفا نماید. پژوهش حاضر مترصد است به شناسایی و تبیین نقش مدیریت شهری در راستای توسعه ­ی گردشگری شهری بپردازد. این پژوهش از نوع کاربردی است. همچنین در صدد ارائه ­ی مدل و چارچوبی برای تببین نقش و روابط میان مدیریت توسعه­ ی گردشگری شهری و مدیریت شهری است. بنابراین این بعد از پژوهش معطوف به جنبه‌های تبیینی و تفسیری است. بنابراین این پژوهش ترکیبی (آمیخته) بوده و از راهبرد پس­کاوی به­  منظور دستیابی به اهداف و پاسخگویی به سؤالات پژوهش، استفاده نموده است. سیاست‌ها، قوانین و مقررات، ضوابط، بودجه، تعارضات کارکردی میان متولیان گردشگری شهری مورد توجه این پژوهش بوده است. در ایران برخلاف تصور عموم، شهرداری‌‌ها نقش چندانی در توسعه­ ی گردشگری ندارند. مهم­ترین مشکلات معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری در خصوص گردشگری شامل رفع مسائل حقوقی و فراهم شدن بستر قانونی در جهت توسعه و تفویض اختیارت مرتبط با گردشگری شهری از دولت به شهرداری‌‌ها است. براساس یافته­ ها، وظایف پیشنهادی برای معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری در راستای تحقق توسعه­ ی گردشگری شهری کارآمد در چهار بخش زیر تببین شده است: موانع و مشکلات در زمینه ورود مدیریت شهری به حوزه گردشگری؛ منافع حاصل از توسعه ­ی گردشگری برای معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران؛ وظایف پیشنهادی برای معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران؛ و نتایج حاصل از توسعه گردشگری شهری در تهران.

کلیدواژه‌ها

موضوعات