باز نگری دروس دوره کارشناسی مهندسی معماری با استفاده از تجارت سه دانشگاه مطرح اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بین الملل گلبهار ، گلبهار ، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد ، ایران

10.30480/agm.2023.4410.1030

چکیده

پژوهش حاضر به بازنگری دروس فنی رشته معماری در دوره کارشناسی این رشته می پردازد در این دوره آموزشی دانشگاهی که غالبا5/4 تا 5سال در ایران طول می کشد و در 9یا10 ترم ( نیمسال تحصیلی) سرفصل آموزش کلیه دروس گنجانده شده است که طرح دروس مربوطه از سوی شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم و آموزش عالی ارائه می گردد و تنظیم دقیق محتوای دروس به عهده سرگروه های آموزشی و مدرسان دروس مزبور در دانشکده های مختلف کشور است . در این پژوهش در روش بازنگری تطبیقی برنامه دروس فنی و تخصصی در دانشگاه های ایران ( دولتی و آزاد) به تفکیک به عنوان بخش نخست مطالعه شده است و در بخش دوم دروس فنی و تخصصی سه دانشکده از آلمان ، ایتالیا ، فرانسه با گزینش دانشگاه های نسبتا برجسته این کشورها در رشته معماری مطالعه و استخراج شده است در بخش سوم براساس مقایسه آموزش دروس فنی و تخصصی در دانشگاه های داخلی و سه دانشکده موصوف ، موضوعات مشترک و متفاوت در قالب سه بخش دروس یکسان ، دروس غیر یکسان ( با سرفصل های مشابه) و دروس متفاوت مورد بررسی و مقایسه تطبیقی با رعایت ویژگیهای لازم انجام پذیرفته و در انتها نتایج و دستاوردهای حاصله مورد تعمق و ارزیابی قرار گرفته است.
تا چه میزان سرفصل های درسی دانشکده های معماری ایران ،منطبق بر سرفصل های دانشکده های معماری مطرح اروپایی می باشند ؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات