تحلیل تطبیقی روابط فضایی و جریان انرژی چی در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناسی ارشد، معماری منظر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

خانه‌های حیاط‌دار کلاسیک شهر پکن از یک سبک طراحی خاص به‌عنوان مبنای طراحی استفاده می‌کنند، که برای غنی و فقیر اصول اصلی طراحی خانه یکسان است. این سبک طراحی با نام تخصصی سیه­‌‌یو­آن نام‌برده می‌شود. خانه‌های حیاط­­دار کلاسیک پکن به‌عنوان یک نوع سبک طراحی، اقامتگاه ‎سنتی و نمادی از هویت، مورد توجه اقشار مختلف مردم پکن قرار گرفته­اند. در این پژوهش سعی شده روابط ‌ فضایی موجود در خانه‌های حیاط­­دار کلاسیک پکن با جریان‌های انرژی که اساس طراحی این سبک از خانه‌ها هستند مورد تحلیل قرار‌ گیرد. این خانه‌ها به­دلیل طراحی خاصی که دارند می‌توانند الگوی مناسبی برای مسکن سبز باشند، در طراحی این خانه‌ها توجه ویژه‌ای به استفاده از مصالح بوم­آورد، ارتباط داخل و خارج محیط خانه، مصرف انرژی، ارتباط با طبیعت شده، که از مؤلفه‌های مسکن سبز است. نویسندگان در پایان مدلی تفکیک‌ شده از ویژگی‌های عینی و ذهنی خانه‌های حیاط­دار کلاسیک پکن همراه با مدلی مفهومی از تطبیق بررسی جریان انرژی ‎چی و روابط ‎فضایی ارائه کرده‌اند که می‌تواند تاثیر بسزایی در شناخت هر ‎چه بیشتر معماری کلاسیک شهر ‎پکن داشته باشد. این چارچوب به‌عنوان هویت شکل‌گیری و نشان‌دهنده‌ی رابطهی جریان انرژی ‎چی و زندگی کاربران در محیط خانه‌های حیاط‎ دار کلاسیک ‎پکن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات