راهبردهای طراحی گرافیک محیطی فضای آموزشی مدرسه ابن سینا با رویکرد سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

آنچه موجبات بروز مشکلات زیست­محیطی را فراهم نموده، تغییر شکل «رابطه انسان با طبیعت» به «انسان علیه طبیعت» و پیدایش زمینه­ی سلطه­جویی و بهره­برداری بیش‌ازاندازه و تخریب‌گرایانه انسان از منابع طبیعی است. اگرچه اقدامات محدودی در سطح بین­المللی و ملی در جهت مقابله با بحران زیست­محیطی صورت گرفته است؛ ولی این اقدامات، موفقیت مورد انتظار را در برنداشته است. به­نظر می­رسد توجه ویژه به فرهنگ زیست­محیطی آحاد جامعه، بالأخص تلاش در جهت ارتقا فرهنگ زیست‌محیطی کودکان دبستانی از اهمیت بالایی برخوردار است. این کودکان به­لحاظ برخورداری از ویژگی­های خاصی چون گذراندن دوره­ی دوم تربیت (دوره­ی اطاعت و فرمان‌برداری)، نقش­پذیری و تأثیرپذیری بسیار زیاد از محیط اطراف، تثبیت هدف از انجام این پژوهش احساس نیاز و ضرورت طراحی محیطی با رویکرد سبز است. نتایج حاصل از این پژوهش که به روش تحلیلی – مقایسه ای و مبتنی بر مطالعه موارد موفق در حوزه گرافیک محیطی سبز انجام شد، نشان می دهد با گرافیک محیطی می‌توان با آموزشی غیرمستقیم سعی در نهادینه کردن فرهنگ محیط­زیستی داشت. مدارس کشور می‌توانند با حرکت به­سمت گرافیک محیطی در قالب مدرسه سبز، ارزش زندگی پایدار را در دانش آموزان نهادینه کنند. دبستان به­عنوان یکی از مهم‌ترین فضاهای گذران کودکی و هم به­دلیل نقش پرورشی می­تواند پلی باشد برای آشتی کودک امروز و شهروند فردا با طبیعت ودر عین حال از خود آموزش گیرنده به عنوان بازوی اجرایی فرایند تثبیت فرهنگ زیست محیطی بهره گرفت. مدرسه با گرافیک محیطی زیست‌محیطی، فضایی پویا برای مشاهده، کشف، تجربه و یادگیری را برای دانش­آموزان فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات