واکاوی عوامل مؤثر در ارتقای ساخت‌وساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژه‌ی سبز از طریق پی.آر.آی.اس.ام.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار گروه فناوری معماری دانشگاه هنر.تهران.ایران

چکیده

با گسترش آگاهی‌ در خصوص ساخت‌وساز پایدار و افزایش نگرانی‌های محیط‌زیستی، حوزه‌ی جدیدی در مدیریت پروژه با عنوان «مدیریت پروژه‌ی سبز» شکل گرفته است. مدیریت پروژه‌‌ی‌ سبز، به‌عنوان یک سازمانی جهانی، از طریق متدولوژی‌ها و استانداردهای مدیریت پروژه‌ی پایدار، به‌دنبال سازگارسازی پروژه‌ها با محیط‌زیست  در جهت ارتقای پایداری و بازآفرینی سیارات به‌ویژه کره ­ی زمین است. یکی از این متدولوژی‌ها، پی.آر.آی.اس.ام است که با رویکرد مدیریت پروژه‌ و با محوریت توسعه‌ی پایدار، به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا ضمن ادغام پایداری در فرآیندهای خود، پروژه‌های خود را مدیریت کنند و از این طریق اثرات منفی زیست‌محیطی را کاهش دهند. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در ارتقای ساخت‌وساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژه‌ی سبز از طریق  این متدولوژی به‌منظور تحقق توسعه‌ی پایدار است. از این‌رو، در این پژوهش کاربردی، از طریق روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی و راهبرد توصیفی-پیمایشی و نیز استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه، داده‌های پژوهش جمع‌آوری و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته‌های پژوهش، شش عامل اصلی مؤثر در ارتقای ساخت‌وساز پایدار در صنعت ساختمان (تعهد و مسئولیت‌پذیری، اخلاق و قدرت تصمیم‌گیری، یکپارچگی و شفافیت (فرآیند‌های پروژه)، توسعه‌ی منابع (طبیعی)، تساوی اجتماعی و محیط زیستی و رونق اقتصادی) مشخص و برای هر کدام از آن‌ها پنج عامل مهم شناسایی و اولویت‌بندی شد. در این راستا، مهم‌ترین عوامل مؤثر، از بین شش عامل اصلی، توسعه‌ی منابع (طبیعی) و از بین سی عامل فرعی، کارفرما به‌عنوان حامی مالی، شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات