بررسی الگوی ساخت شهر پایداربا تکیه بر معماری سبز و فناوری‌های نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیریت پروژه و ساخت. دانشکده معماری. علاءالدوله سمنانی. گرمسار. ایران

چکیده

آرمان­گرایی از ویژگی­های اصلی بشر و محرک اصلی در زندگی اوست. می­توان با شناخت انسان و نیازهای او به معماری مطلوب رسید تا به پایداری انرژی و تولید انرژی پاک، صرفه ­جویی در مصرف انرژی، کاهش تخریب محیط‌ زیست و سیمای مطلوب شهری و کاهش آلودگی هوا دست یافت. از طریق طراحی­ های نوین، فناوری­های روز، معماری سبز و زیرساخت­های جدید و هوشمند مجهز، می­توان الگوهای متداول ساخت ­و­ساز و حمل­ و­نقل را بهبود بخشید تا با ایجاد محیطی مطلوب، کیفیت زندگی ارتقاء یابد و با داشتن ساختمان­های سبز، پایدار و هوشمند به معماری و شهرسازی پایدار رسید. روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل آمیخته است. به ­منظور شناسایی عوامل موثر بر ساخت شهر پایدار،‌ ضمن مرور مفاهیم مطرح شده در ادبیات نظری شامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق، با ترکیب یافته‌های حاصل از مطالعات کتابخانه‌ای و انجام مصاحبه‌های اولیه با 13 نفر متخصص حوزه شهرسازی، معماری و عمران  عوامل موثر بر ساخت شهر پایدار­ شناسایی شده است. این خصوصیات در 3 دور با روش تحقیق دلفی انجام شد و 5 عامل به ­دست آمد. در ادامه به ­منظور شناسایی اولویت تاثیرگذاری 384 پرسش­نامه بین اعضای سازمان نظام مهندسی تکمیل شد و با روش تحقیق سلسله­ مراتبی داده ­ها بررسی شد. در ادامه به ­منظور تائید نتیجه، با استفاده از روش تحلیل استنباطی، فرضیان آزمون شد و تاثیر عامل­ها بر توسعه­ پایدار مورد تائید قرار گرفت. نتایج نشان داد برای رسیدن به ساخت شهر پایدار با استفاده از معماری سبز و فناوری­های نوین ساخت­و­ساز، باید به ­ترتیب به عوامل ساختمان‌ها، حمل‌ونقل، پارک‌ها و فضاهای سبز، طراحی شهری و فناوری‌های نوین پرداخته شود و سپس با برنامه ­ریزی برای این عوامل گام­های موثری در راستای توسعه و ساخت شهر پایدار برداشته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات