موضوعات = شهرسازی
تحلیل شاخص های توسعه شهر هوشمند و عوامل موثر در ارتقای آنها در مناطق1 و 20 شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

امیرحسین قهرمانی؛ علیرضا سلیمانخانی


بررسی ابعاد پایداری فرهنگی و تدوین چارچوب مفهومی آن

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 61-74

مریم محمدی؛ رضا فرح بخش دقیق


کاربست جهان بینی اسلامی در بازتولید مراکز محله‌ی شهر معاصر

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 87-100

سهیل رجبی واجارگاه؛ حسن ذوالفقارزاده


بررسی ادراک کودکانِ ساکن در محلات قدیمی و فرسوده از محله ایده‌آل (مطالعه موردی: محله‌ حصارک بالا درکرج)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 41-55

فائزه بهنامی فرد؛ ندا بهنامی فرد؛ بهنام براتی مشهدی


مروری بر اهمیت پایداری اجتماعی در برنامه‌ریزی راهبردی

دوره 1، شماره 3، آذر 1401، صفحه 7-23

رضا فرح بخش دقیق؛ مریم محمدی


تدوین مدل مفهومی فرم‌مبنا در تهیه ی طرح های آماده سازی زمین؛

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 7-28

مریم محمدی؛ فائزه بهنامی فرد


بازخوانی تجارب فضاهای باز پایدار با تأکید بر حضور کودکان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 87-104

پانته آ علی پور کوهی